Letselschade Amersfoort

post by related

related post

Voor een verdere uiteenzetting is het ook zinvol de website van de letselschaderaad voor onze website te bezoeken voor handige tips en praktische richtlijnen.

  • Smartengeld: het niet op geld waardeerbare voor alle leed, pijn en ongemakken;
  • Verlies aan verdienvermogen: een afname van het inkomen door (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid;
  • Schade wegens gemiste carrièrekansen;
  • Pensioenschade: door verminderd inkomen kan er lagere pensioenopbouw plaatshebben;
  • Kosten voor huishoudelijke hulp: door de noodzakelijke inschakeling van derden om de huishoudelijke taken uit te voeren;
  • Reiskosten aan de medische sector: op grond van de richtlijnen van de letselschaderaad komen de variabele kosten per kilometer voor vergoeding in aanmerking;
  • Eigen risico ziektekostenverzekering;

 

Voor de vergoeding van al deze schadeposten gelden twee belangrijke restricties voor een slachtoffer van letselschade en andere schade. De eerste restrictie is dat de kosten in alle redelijkheid moeten zijn gemaakt en dus ook in redelijkheid verdedigbaar zijn. Een vakantie naar het Caribisch gebied omdat de warmte goed zou zijn tegen de klachten zijn geen redelijke kosten! De tweede restrictie is dat bij verschillende opties de goedkoopste oplossing moet worden gekozen.

Per jaar zijn meer dan 3 miljoen mensen betrokken bij een verkeersongeval en ongeveer 200.000 mensen worden jaarlijks medisch behandeld ook voor letselschade Amersfoort als gevolg van een bedrijfsongeval. In de meeste gevallen is er sprake van alleen materiële schade of slechts een licht letsel. Maar soms zijn er slachtoffers met zwaarder of blijvend letsel te betreuren.

Rubix Marketing logo