Letselschade Utrecht

post by related

related post

Zodra iemand die slachtoffer is geworden van een verkeersongeval, een bedrijfsongeval of een medische fout, bekend raakt met de veroorzaker of diens aansprakelijke verzekeraar kan een vordering worden ingediend. De vordering laat zich doorgaans pas definitief bepalen wanneer er sprake is van een medische eindtoestand, echter tussentijds kan door middel van bevoorschotting de lopende kosten worden afgedekt.

Wie heeft recht op letselschade Utrecht

Iedereen die buiten zijn schuld om (blijvend) letsel oploopt bij een verkeersongeval, zoals bijvoorbeeld een whiplash als gevolg van een kop-staartbotsing, een bedrijfsongeval of een medische fout heeft recht op vergoeding van zijn of haar injuridisch.nl Utrecht.

Is er sprake van zwaar letsel en hiervan is sprake als een ziekenhuisopname of medische operatie na een ongeval volgt, dan is de werkgever verplicht de Arbeidsinspectie in te schakelen. Deze arbeidsinspectie doet vervolgens een onderzoek naar het ongevalsgebeuren en bekijkt de vraag of er in overeenstemming met het Arbeidsomstandighedenbesluit is gehandeld.

Schade posten voor onder andere letselschade Utrecht

De volgende schadeposten komen veel voor

 • Kosten medische behandeling die niet onder de polisdekking ziektekosten vallen;
 • Kosten ziekenhuisopname, conform richtlijnen letselschaderaad;
 • Kosten opname revalidatiecentrum, conform richtlijnen letselschaderaad;
 • Kosten aanpassingen woning die niet door WMO of andere regeling worden gedekt;
 • Verlies aan zelfwerkzaamheid: kosten vanwege de noodzaak een derde in te schakelen om het onderhoud in, om en aan de woning te verrichten;
 • Kosten tuinonderhoud;
 • Kosten aangepast bed, kussen of fiets;
 • Telefoon, porti en kopieerkosten;
 • Kledingschade;
 • Autoschade;
 • Wettelijke rente over de schade;
 • Kosten van een belangenbehartiger;
Letselschade Utrecht

 

Rubix Marketing logo